Service menu right

Het onderzoeken van de haalbaarheid voor een universeel systeem voor lokale systeemintegratie en beslismethodes in industriële energienetten.

De doelstelling in het Energieakkoord is de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te krijgen. Binnen de industriële gebouwde omgeving kan deze doelstelling vooralsnog alleen gehaald worden door gebruik te maken van een combinatie van duurzame energieopweken opslagmethoden. Alleen door een slimme besturing tussen de verschillende individuele onderdelen kan een optimale werking worden gerealiseerd. Het koppelen van dergelijke systemen is complex op zowel economisch, technologisch, juridisch en organisatorische aspecten. Daarom wordt een haalbaarheidsstudie verricht om de risico’s van een ontwikkelingsproject te reduceren.