Implementatie eHealth: beeldbellen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Implementatie eHealth: beeldbellen

Plan van aanpak implementatie eHealth activiteiten.
De huidige situatie rondom het Corona Virus leidt ertoe dat face to face huisbezoeken niet meer kunnen worden afgelegd.
Op basis hiervan is Wecare4people voornemens om zorg te gaan bieden via o.a. Beeldbellen.
Dit om zorg die ingezet is zo veel en zo veilig mogelijk te kunnen continueren.
De zorg gaat waar mogelijk op afstand geboden worden, echter wanneer er noodzaak is zal er nog wel bezocht worden met in acht nemen van geldende richtlijnen en beschermende maatregelen.

Doel:
Behouden en continueren van te leveren zorg op veilige wijze, met inzet van personeel en middelen die ook voor de toekomst van toegevoegde waarde zijn en blijven.

Acties:
• Wecare4people schaft tablets aan voor zowel client als medewerker.
• Wecare4people arrangeert met iedere client belmomenten waarop medewerker en client met elkaar spreken.
• Dagelijks wordt er een spreekuur ingericht waarop client de mogelijkheid heeft om even te kunnen praten met iemand, in het kader van risico op sociale isolatie en eenzaamheid.
• Er wordt geïnvesteerd in digitaliseren van het gehele zorgproces voor nu maar ook kijkend naar de toekomst. Inzet van externe partij is gevraagd om juiste keuzes en wijze van implementatie te kunnen borgen.
• Er wordt coaching/scholing op maat ingezet om zo medewerker voldoende te faciliteren in het digitaal werken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.