Service menu right

Knollen voor citroenen

In de meeste gevallen belanden de restsappen van agrarische producten weer als meststof op het veld. Zonde natuurlijk, als je bedenkt dat er wereldwijd een stijgende vraag naar agro-reststromen is. Gangbare methodes om de hoogwaardige suikers uit restsap te halen, zijn echter duur en kosten veel energie. Dit onderzoek richt zich op een methode om suikers op goedkope wijze uit restsap te halen met behulp van fermentatie.

Bij het verwerken van agrarische producten, zoals fruit, groente, granen en gras, blijft altijd een hoeveelheid restsap over. Deze bevatten vaak nog waardevolle, maar sterk verdunde componenten, zoals suikers en eiwitten. Alleen al bij de aardappelverwerking in Nederland gaat het om ongeveer twee miljoen kubieke meter sap met zo’n 15.000 ton suiker. De vraag naar agro-reststromen neemt momenteel wereldwijd toe. Daarom is het belangrijk om ook van deze restsappen een hoogwaardig product te maken.

Aanleiding: gangbare methodes voor suikers uit restsap zijn duur
De gangbare methodes om hoogwaardige suikers uit restsap te halen zijn indampen en ultrafiltratie. Deze methodes zijn echter zo duur, met name door het energieverbruik, dat het restsap dan ook meestal als meststof terug op het veld wordt gebracht. Daarmee gaat de energiewaarde van de reststroom verloren.

Project: restsap als bron van suiker door fermentatie en filtratie
Wageningen Universiteit heeft een methode onderzocht om de suikers op goedkope wijze uit het restsap te halen en om te zetten in de vaste stof calciumcitraat. Dit gebeurt door fermentatie met behulp van de schimmel Aspergillus niger . Daarna vindt een vast/vloeistof scheiding (filtratie) plaats. Het geconcentreerde product dat zo ontstaat heeft een hogere waarde en kan in tal van toepassingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de dranken-, food- en feedmarkt, de landbouw en de farmaceutische industrie.

In het onderzoek van de universiteit zijn proeven genomen met twee reststromen: aardappelvruchtwater en grassap. Gekeken wordt of deze een goede voedingsbodem vormen voor het omzetten van de aanwezige suikers in citraat. Beuker Vochtrijke Diervoeders BV levert voor dit onderzoek grondstoffen en kennis aan.

Innovatie
Het innovatieve van het project zit niet zozeer in de technologie van citraatproductie. Deze heeft zich inmiddels al bewezen. Het nieuwe zit wel in de manier van opwaardering van de suikers in laagwaardige reststoffen door deze oplosbare componenten om te zetten in een niet-oplosbaar product dat gemakkelijk te verwijderen is. De bestaande technologie moet dus aangepast worden aan de eisen die de restsappen stellen. Bij succesvolle afronding van het project kunnen we dan weer spreken van een nieuwe technologie.

Resultaat: energiewinst 6,1 PJ per jaar
Wat levert het op? Een methode om effectief, energie-efficiënt (duurzaam) en rendabel om te gaan met agrarische reststromen. De totale energiewinst wordt geschat op 6,1 PJ per jaar. Als deze wetenschappelijke proef slaagt en het principe blijkt te werken, dan vinden vervolgonderzoeken en -projecten plaats. Bijvoorbeeld om de methode samen met de agrarische reststroomverwerkers in de praktijk te industrialiseren.

Titel:

Knollen voor citroenen

Penvoerder/organisatie:

Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Valorisatie van Plantaardige Productieketens

Contactpersoon:

De heer dr. R.A. Weusthuis

Adres:

Bornse Weilanden 9, 6708 WG Wageningen

Telefoonnummer:

(0317) 484 002

E-mail:

ruud.weusthuis@wur.nl

Website:

www.vpp.wur.nl/nl

Partners:

Beuker Vochtrijke Diervoeders BV

Looptijd:

1 maart 2008 tot 31 januari 2009

EOS-regeling:

Nieuw Energieonderzoek

Projectnummer:

NEOT03011


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/NEOT03011.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013