Service menu right

Opwerking van biogas naar groen gas en 'foodgrade' CO2 (EOS Demonstratie)

Landbouwbedrijf Kloosterman heeft een vergister met WKK en ORC, maar er is een overproductie van biogas doordat de warmte niet afgezet kan worden. Door de vergister uit te breiden met een biogasopwerkingsinstallatie kan er – naast duurzame elektriciteit en biogas – groen gas voor het gasnet en CO2 voor de frisdrankenindustrie worden geproduceerd.

Project: biogasopwerkingsinstallatie
De technologie in dit project is van Norit Haffmans en bestaat uit een membraanscheidingsinstallatie en een CO 2 -terugwininstallatie. De membraaninstallatie scheidt het biogas in methaan en CO 2 . Het gas dat door de membranen gaat, bestaat voor meer dan 90 procent uit CO 2. Het wordt opgewaardeerd naar foodgrade CO 2 in de daarop volgende CO 2 -terugwininstallatie. Bij de zuivering van het CO 2 wordt het residu van het methaan tijdens het condenseren gescheiden en teruggeleid naar de membraaninstallatie. Dit proces gaat door totdat 100 procent van het methaan is teruggewonnen en uiteindelijk aardgas wordt.

Doel: demonstratie nieuwe installatie
Het opwerken van biogas tot groen gas was nog zeldzaam in Nederland. Het gebruik van foodgrade CO 2 was ten tijde van dit project zelfs helemaal nieuw. Daarmee is dit een innovatief project en de absolute energiebesparing is groot. Doel van deze demo was om de werking van deze nieuwe installatie aan te tonen.

Winst: volledige benutting biogas
De biogasopwerkingsinstallatie levert met deze technologie zo’n 245 m 3 groen gas per uur aan het aardgasnet en 105 m 3 foodgrade CO 2 per uur aan de frisdrankenindustrie. Op deze manier kan Kloosterman het biogas volledig benutten en draagt de verkoop van CO 2 bij aan de economische haalbaarheid.

Titel:

Opwerking van biogas naar groen gas en foodgrade CO 2

Penvoerder/organisatie:

Landbouwbedrijf Kloosterman BV

Contactpersoon:

Kloosterman

Adres:

Middenraai 22, 7912 TK Nieuweroord

Telefoonnummer:

0528 - 321371

E-mail:

info@kloostermanbiogas.com

Website:

www.kloostermanbiogas.com

Partners:

Norit Haffmans

Looptijd:

1 juli 2010 – 1 juni 2011

EOS-regeling:

Demonstratie

Projectnummer:

DEMO11007