SDE1474689 Groen gas

Mestvergisting (HG) in Marrum. Vermogen 14,654 MW, beschikte productie per jaar 78.155,50 MWh, looptijd 12 jaar. Het project is nog niet gerealiseerd (peildatum april 2018).

Service menu right