Zo Ziet Limburg Dieren

Het project Ketenverdienmodellen is door de LLTB en de Provincie Limburg in samenwerking met LEI Wageningen UR en Imagro ontwikkeld, om marges in de (intensieve) veehouderij te verbeteren. Daartoe zijn een aantal ondernemers geselecteerd, die concrete plannen hadden om zelfstandig een nieuw product in de markt te brengen. In totaal hebben 9 ondernemers(groepen) aan het traject deelgenomen, waarvan 3 uit de varkenshouderij, 4 uit de legpluimveehouderij, een uit rundvleessector en 1 uit de kalkoensector. In totaal zijn ongeveer 30 ondernemers bij dit traject betrokken. In 2012 en 2013 is een begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd, waarbinnen de ondernemers kennis en vaardigheden zijn bijgebracht om marktgericht hun productconcepten naar de markt te brengen.Tevens hebben de ondernemers individuele coaching gehad bij de voorbereidende stappen naar de markt.

Service menu right