Quickscan Innovatiekrediet

Overweegt u Innovatiekrediet aan te vragen? Vul dan eerst de Quickscan Innovatiekrediet in om uw plan kort toe te lichten.

Op basis hiervan maakt een van onze adviseurs een eerste inschatting van uw kansen op een succesvolle aanvraag. Het invullen van de Quickscan duurt ongeveer een uur. Binnen een week heeft u over het algemeen een inhoudelijk gesprek met een adviseur gehad. U vindt de Quickscan bij de Downloads.

Problemen met het openen van pdf’s? Lees hoe u dat oplost. Helpt dit niet? Neem dan contact met ons op via innovatiekrediet@rvo.nl.

Is een aanvraag indienen zinvol?

Is de inschatting van de adviseur positief, dan is het zinvol om een aanvraag in te dienen. Is de inschatting negatief, dan mag u nog steeds een aanvraag doen, maar u moet zich afvragen of u de moeite moet doen. De ervaring leert dat de kans op een toekenning dan niet groot is.

Alternatieve mogelijkheden

De adviseur kijkt tijdens het gesprek niet alleen samen met u of er aanknopingspunten zijn om een aanvraag te doen, maar ook komen mogelijke alternatieven om uw plannen te financieren aan bod. Dat kunnen andere RVO regelingen zijn, maar ook financieringsmogelijkheden buiten RVO.nl.

Download:

Service menu right