Groenverklaring aanvragen

Meer artikelen
Koeien in de wei - regeling groenprojecten

Om een groene financiering te krijgen, heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van IenW verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.

Stappenplan aanvraag groenverklaring

  1. Als u als initiatiefnemer of projectbeheerder een groene financiering wil aanvragen, dient u daarvoor bij een bank met een groenfonds een projectplan met een investeringsplan in.
  2. Het groenfonds van de bank vraagt voor u de groenverklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
  3. RVO.nl beoordeelt het project namens de minister van IenW. Dit duurt gemiddeld vijf weken.
  4. RVO.nl geeft de groenverklaring af aan de bank met een afschrift aan de projectbeheerder.

Wat u ook moet weten

  • De groenverklaring is 10 jaar geldig. Voor sommige projecten is dit maximaal 15 of 30 jaar; zie voor details de desbetreffende categorie.
  • Projecten worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
  • Bij verandering van de uitvoering van een project moet u dit melden aan het groenfonds.
  • In de Handleiding projectplan vindt u de benodigde informatie voor het verkrijgen van een groenverklaring voor elke categorie. Deze kunt u downloaden onderaan de beschrijving van de desbetreffende categorie.
  • Lees hoe u de steunintensiteit berekent.

Service menu right