Service menu right

Aanvraagproces groenverklaring

Om een groene financiering te krijgen, heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van Infrasctuctuur en Waterstaat verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.

 1. U bent initiatiefnemer of projectbeheerder en u wilt een groene financiering wil aanvragen. U dient daarvoor bij een bank met een groenfonds een projectplan met een investeringsplan in. U beschrijft daarin:
  het project;
  • de verwachte milieuverdienste;
  • de benodigde financiering;
  • en het verwachte rendement en de risico's

  Een projectbeheerder kan in geval van twijfel vooraf met RVO.nl contact opnemen. Dat kan voor overleg of om te informeren of uw project kans maakt op de Groenverklaring.

   
 2. Het groenfonds van de bank vraagt voor u de groenverklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 3. RVO.nl beoordeelt het project namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. RVO.nl beoordeelt de projecten in alle projectcategorieën. Dit duurt gemiddeld 5 weken.
 4. RVO.nl geeft de groenverklaring af aan de bank met een afschrift aan de projectbeheerder.

Wat moet u weten?

 • De groenverklaring is voor de meeste projecten 10 jaar geldig; zie voor details de desbetreffende categorie.
 • Projecten worden steekproefsgewijs gecontroleerd.
 • Bij verandering van de uitvoering van een project moet u dit melden aan het groenfonds.
 • In de Handleiding projectplan vindt u de benodigde informatie voor het verkrijgen van een groenverklaring voor elke categorie. Deze kunt u downloaden onderaan de beschrijving van de desbetreffende projectcategorie.
 • Lees hoe u de steunintensiteit berekent.