Behandeling groenverklaring

Meer artikelen

Om groene financiering te krijgen heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van IenW verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.

De bank vraagt aan

Het Groenfonds van de bank vraagt - voor de initiatiefnemer of projectbeheerder - de Groenverklaring aan bij RVO.nl.

Bij de aanvraag voegt de projectbeheerder een projectplan met een beschrijving van het project, de verwachte milieuverdienste, de benodigde financiering, het verwachte rendement en de risico's. Een projectbeheerder kan in geval van twijfel vooraf met RVO.nl contact opnemen voor overleg of om te informeren of het project kans maakt op de Groenverklaring.

RVO.nl toetst de projecten

Na beoordeling geeft RVO.nl namens het ministerie van IenW de Groenverklaring af. De procedure duurt gemiddeld vijf weken. De Groenverklaring blijft voor de meeste projecten maximaal tien jaar geldig, voor natuurprojecten maximaal dertig jaar.

RVO.nl beoordeelt de projecten in alle categorieën:

 • Natuur, bos en landschap;
 • Biologische landbouw;
 • Groen Label Kassen;
 • Gesloten kassystemen;
 • Agrificatie;
 • Terugwinning en recycling;
 • Duurzame energie;
 • Energiebesparing;
 • Duurzaam bouwen;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Duurzame waterketens;
 • Andere innovatieve projecten.

Service menu right