Voor wie is de Regeling groenprojecten?

Meer artikelen
Koeien in de wei - regeling groenprojecten

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de Regeling groenprojecten. Als groene spaarder/belegger of als investeerder waarbij u gebruik maakt van groene financiering.

Groen Sparen of Beleggen

Om uw geld groen te beleggen of te sparen kunt u contact opnemen met uw bank. De meeste banken bieden 'groene' spaar- of beleggingsvormen aan. Groen beleggen of sparen levert belastingvoordeel op.

Groen Financieren

U kunt bij het realiseren van een project voor groene financiering in aanmerking komen als u aan twee voorwaarden voldoet:

  1. Uw project past binnen één van de projectcategorieën;
  2. uw project beschikt over een groenverklaring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zie hiervoor het stappenplan Groenverklaring.

Groene financiering betekent vaak een lagere rente.

Groenfonds of groenbank worden

Wilt u zelf een groenfonds of groenbank worden? In de FAQ met veelgestelde vragen leest u hoe.

Service menu right