Belastingvoordelen bij groenfondsen

Wie deelneemt in een groenfonds, is (deels) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Particulieren die sparen of beleggen in door de Belastingdienst aangewezen groenfondsen kunnen fiscaal voordeel genieten van twee faciliteiten in de inkomstenbelasting. Groene beleggingen tot een maximum van € 57.385 per persoon (2017) zijn vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast geldt een heffingskorting van 0,7% van het bedrag dat is vrijgesteld.

De belastingvoordelen zijn een compensatie van het lagere rendement van een groenfonds. Groenfondsen (banken) kunnen hierdoor leningen aanbieden tegen een lagere rente dan de marktrente. Investeerders in groene projecten profiteren daarvan. De meeste Nederlandse banken beschikken over een groenfonds. Tenminste 70% van het vermogen van een groenfonds dient aan zogenaamde 'groene projecten' besteed te worden. Dit zijn projecten met een groenverklaring van het ministerie van IenW.

Hoeveel financieël voordeel van een groene financiering?

De ervaring leert dat voor financiering van projecten met een groenverklaring de groenfondsen een rentetarief hanteren dat circa tussen 0,50 en 1 % lager ligt dan anders het geval zou zijn.

Deelnemen door sparen én beleggen

Een spaarder kan geld inleggen bij een groenbank door een waardepapier te kopen dat door de banken bijvoorbeeld groenobligatie, groencertificaat of groenbankbrief wordt genoemd. Het waardepapier heeft een vaste waarde (bijvoorbeeld € 1000 of € 5000), een vaste looptijd (vaak 3, 5 of 10 jaar) en een vaste rente. Na afloop van de looptijd wordt de volledige inleg terugbetaald.

Een belegger kan aandelen kopen in een groenbeleggingsfonds. Dat kan via de effectenbeurs, maar ook rechtsreeks bij het fonds. De fondsen keren dividend uit afhankelijk van het resultaat dat ze behalen met het verstrekken van leningen aan projecten met een groenverklaring. De belegger kan zijn aandelen weer verkopen en de verkoopprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Dit kan betekenen dat er meer of minder wordt ontvangen dan er bij aankoop is betaald.
 

Service menu right