Biobrandstofproductie-installatie (categorie 7b)

Het gebruik van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biogas, vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en verlaagt zo de uitstoot van CO2.

Projecten

Een installatie voor het maken van biobrandstof kan een groenverklaring krijgen. Daarbij moet het gaan om vloeibare of gasvormige biobrandstoffen die gemaakt worden met houtachtige of celluloseachtige biomassa, met een van de volgende processen:

  • hoge-drukontleding
  • hoge-temperatuurontleding
  • een Fischer-Tropsch- of vergelijkbaar proces
  • cellulosevergisting

Gangbare installaties voor mestvergisting komen niet in aanmerking.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor exploitanten van de betreffende installaties en processen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Service menu right