Biogasopwaardeerinstallatie (categorie 7a)

Het gebruik van biomassa voor energieopwekking vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen en verlaagt zo de CO-uitstoot.

Biogas wordt gemaakt door biomassa te vergisten, vaak in combinatie met dierlijke mest. Het wordt normaal gesproken gebruikt voor de productie van elektriciteit. Nog duurzamer is het opwaarderen van biogas tot ‘groen gas’. Dat is biogas dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor het aardgasnet en dus aan het net geleverd kan worden. In Nederland is dit de meest duurzame toepassing van biogas.

Projecten

Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen, zijn gericht op het geschikt maken van biogas uit biomassa of uit mest voor het aardgasnet.
Het gaat hierbij om de investeringen in het proces, niet om de productie van biomassa.

Installaties die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen of waarvoor een leverings- of bijmengverplichting geldt, komen niet in aanmerking.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor exploitanten van de betreffende installaties en processen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Service menu right