Bossen (categorie 2.1a)

Per 7 april 2018 is deze categorie komen te vervallen.

Aanleg van nieuw bos en instandhouding van bestaand bos is belangrijk. Het draagt bij aan een mooie, gevarieerde natuur en helpt om doelstellingen van het landelijke natuurbeleid waar te maken.

Projecten

Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen, richten zich op de ontwikkeling van nieuw bos en de verbetering van bestaand bos in een gebied van minimaal vijf hectare. Uitgezonderd zijn vruchtbomen, kerstbomen, windsingels, wegbeplantingen, kweekgoed, commercieel gebruik van bos en bomen die gebruikt worden voor de opwekking van energie.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van bos en eigenaren van stukken land die geschikt zijn voor bos.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

Het gaat om de aanleg van bos, niet om het onderhoud ervan. Het gebied  moet aaneengesloten zijn en mag niet onderbroken worden door een spoordijk, kanaal, rivier, rijksweg of een andere groot obstakel.

Service menu right