Service menu right

Projectcategorieën Regeling groenprojecten

Bekijk welke soorten projecten in aanmerking komen en onder welke categorie uw project valt. Per categorie treft u ook de bijbehorende handleidingen aan voor het opstellen van een projectplan.

Biologische landbouw

In de biologische landbouw (categorie 3) zijn het welzijn van dieren en de effecten op het milieu erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan meer leefruimte voor de dieren en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

> Biologische landbouw

Duurzame grondstoffen

Een economie die zijn grondstoffen voor een groot deel uit de levende natuur haalt, is goed op weg naar een groene, duurzame economie. Het doel van de categorie 5 Duurzame grondstoffen is om het gebruik van deze zogenaamde groene grondstoffen te vergroten.

Duurzame grondstoffen

Terugwinning en recycling

Bij de verwerking van afval en baggerspecie blijven bruikbare materialen over, die door stort en verbranding meestal verloren gaan. Terugwinning en hergebruik van deze materialen vermindert het gebruik van grondstoffen. Dat is goed voor het milieu.

Terugwinning en recycling

Nederlandse Antillen en Aruba

Naast de regeling voor projecten in Nederland bestaat er een soortgelijke Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba. Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 042 42 42 of e-mailen naar groenbeleggen@rvo.nl.

 

Buitenland

Projecten die worden gerealiseerd in (ontwikkelings)landen die staan op de DGGF-landenlijst kunnen onder de Regeling groenprojecten buitenland eveneens in aanmerking komen voor een groenverklaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met T 088 042 42 42 of e-mail groenbeleggen@rvo.nl.