Service menu right

Biologische landbouw (categorie 3)

In de biologische landbouw zijn het welzijn van dieren en de effecten op het milieu erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan meer leefruimte voor de dieren en minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Projecten

Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen, richten zich op:

  • Het produceren of verwerken van plantaardige biologische landbouwproducten.
  • Het produceren of verwerken van dierlijke biologische landbouwproducten.
  • Deelname van producenten van landbouwproducten aan de kwaliteitsregeling, volgens verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007, over de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor boeren en tuinders die voldoen aan de voorwaarden voor biologisch produceren of in een proces van omschakeling zitten.

Mogelijkheden aankoop biologische grond verruimd

Binnen de categorie biologische landbouw kunt u de aankoop van cultuurgrond onder de-minimis landbouw in aanmerking laten komen voor een groenverklaring. De Regeling groenprojecten 2016 is op 6 april 2018 aangepast om méér grond tot het groene projectvermogen te kunnen rekenen.

Recent veranderde de de-minimisverordening landbouw. Deze treedt op 14 maart 2019 in werking. Hierdoor kan een nog groter deel van het aankoopbedrag tot het groene projectvermogen worden gerekend.

Voorheen was één van de voorwaarden dat het totale bedrag van de-minimissteun dat wordt verleend aan één onderneming in de landbouwsector niet hoger mocht zijn dan € 15.000 over een periode van drie belastingjaren. Dit is verhoogd naar € 20.000. Na deze wijziging kan maximaal circa € 668.000 van het aankoopbedrag groen gefinancierd worden.

Of dit voor u geldt, blijkt uit de de-minimisverklaring. Deze ingevulde en ondertekende verklaring stuurt u mee met de aanvraag groenverklaring als u grond koopt. Hiervoor gebruikt u het format dat wij aan de Groenfondsen geven.

Groenverklaring alleen voor kmo's

Projecten in de landbouwsector ontvangen alleen een groenverklaring als de projectuitvoerder een kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangegeven of u -als projectbeheerder- een kmo bent. De Europese Commissie stelde een gebruikersgids op. U kunt deze als leidraad nemen om te bepalen of uw bedrijf een kmo is. Bekijk de gebruikersgids.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De productie en verwerking van biologische landbouwproducten komen in aanmerking als zij voldoen aan de definities uit het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en het Besluit dierlijke producten 2012. De ondernemingen mogen niet groter zijn, zoals beschreven in bijlage 1 bij Verordening (EU) nr. 702/2014. Onder andere maximaal 250 werknemers en € 50 miljoen jaaromzet.

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *