Service menu right

Duurzame grondstoffen (categorie 5)

Een economie die zijn grondstoffen voor een groot deel uit de levende natuur haalt, is goed op weg naar een groene, duurzame economie. Het doel van de categorie Duurzame grondstoffen is om het gebruik van deze zogenaamde groene grondstoffen te vergroten.

Projecten

Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen, richten zich op de industriële verwerking van biomassa tot producten.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor verwerkers van biomassastromen en producenten van (duurzame) producten.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • De producten mogen niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.
  • De verwerking van stoffen tot energie of energiedragers komt niet in aanmerking voor een groenverklaring.
  • Het moet om een combinatie van grondstof en product gaan die in Nederland niet gangbaar is. Die combinatie moet tot een vermindering van de aantasting van het milieu leiden.

Download: