Service menu right

Duurzame transportmiddelen (categorie 10b)

Elektrische en hybride auto’s worden steeds populairder. Dat is goed nieuws voor het milieu.

Het openbaar vervoer en vrachtvervoer zijn ook toe aan dit soort schone oplossingen. Zowel op de weg als op het water. Om ook hier het gebruik van schone motoren en brandstoffen te versnellen, kunnen transportmiddelen met schone motoren een groenverklaring krijgen.

Projecten

Projecten die gericht zijn op de aanschaf van de volgende duurzame transportmiddelen komen in aanmerking voor een groenverklaring:

  • niet-railgebonden voertuigen voor openbaar vervoer en goederenvervoer over de openbare weg of bedrijfsterreinen in de open lucht (categorie 10b.1), en
  • binnenvaartschepen voor openbaar vervoer en goederenvervoer, met inbegrip van retrofit van bestaande vaartuigen (categorie 10b.2).

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de betreffende duurzame transportmiddelen.    

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • De voertuigen moeten aangedreven worden door een elektrisch systeem of brandstofcelsysteem, of rijden op waterstof, LNG, CNG of een combinatie daarvan.
  • Binnenvaartschepen moeten een diesel-elektrisch-, batterij-elektrisch- of brandstofcelsysteem hebben voor de voortstuwing, of uitsluitend varen op waterstof, LNG, CNG of een combinatie daarvan. Ook dual-fuel motoren voor de combinatie van LNG of CNG met diesel zijn toegestaan. Bij gebruik van LNG of CNG mag de methaanslip niet hoger zijn dan 3 gram per kWh.

Bedragen groenverklaring

  • De groenverklaring betreft in het geval van voertuigen 50% van het projectvermogen.
  • In het geval van binnenvaartschepen betreft de groenverklaring 15% van het projectvermogen. Indien een rompoptimalisatieonderzoek is uitgevoerd, wordt dat verhoogd tot 20% van het projectvermogen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *