Service menu right

Nuttige toepassing van restwarmte of duurzame warmte (categorie 8e)

Warmtedistributie kan een forse brandstofbesparing opleveren als de warmte afkomstig is van de industrie of van een duurzame bron, zoals aardwarmte. Dat is vooral interessant voor exploitanten van warmtedistributienetten.

Bij de productie van elektriciteit komt warmte vrij, net als bij veel industriële processen. Elders is juist warmte nodig, bijvoorbeeld in de glastuinbouw of voor stadsverwarming. Een netwerk van leidingen voor warmtedistributie kan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Projecten

Het aanleggen van warmtedistributienetten en het bouwen van bijstookketels en warmtebuffers, kan een groenverklaring krijgen als de warmte afkomstig is van een of een combinatie van onderstaande bronnen:

  • restwarmte van industriële installaties die geen elektriciteit opwekken en van afvalverbrandingsinstallaties voor stedelijk afval;
  • restwarmte van installaties die elektriciteit opwekken met een elektrisch rendement van 30% of meer en een vermogen van minimaal 20 MW;
  • een aardwarmtebron.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

Tenminste 80% van de warmte in het warmtedistributienet moet afkomstig zijn van bovenstaande bronnen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *