Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

Investeert u in het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door energieprestaties minimaal drie stappen te verbeteren? Kijk dan of u fiscaal voordeel kunt krijgen voor investeringen die u na 1 januari 2019 doet.

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door een vergelijking te maken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal drie stappen verbetering in de Energie-Index.

De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019. Dit betekent dat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2018.

Budget

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming:

  • 2019-2021: cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020
  • Vanaf 2022 structureel € 104 miljoen

Voorwaarden

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. U vraagt geen subsidie aan, maar u meldt een 'voorgenomen investering'. U komt in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer:

  • u als de corporatie of verhuurder in bezit bent van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)
  • de huurprijs niet hoger is dan de liberalistatiegrens.
  • u verhuurderheffing moet betalen
  • u de woningen energetisch verbetert met ten minste 3 stappen in de Energie-Index
  • de woningen allemaal een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger
  • u een minimale investering per woning doet, afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen
  • u zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond

Op de pagina Energie-Index, heffingsvermindering, investering verhuurder staan de tabellen met welke bedragen de heffing wordt verminderd, op basis van het aantal gerealiseerde stappen binnen Energie-Index.

Processtappen

In het schema ziet u alle processtappen van een melding voor de RVV Verduurzaming

Aanvragen

U kunt uw melding voor de voorgenomen investering indienen via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de informatie die u nodig heeft om uw melding goed voor te bereiden.

Service menu right