Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarnaast biedt het economische kansen voor Nederland. De Rijksoverheid (met instemming van de Europese Commissie) gaf medeoverheden (gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden) een bijdrage voor het bouwen van laadinfrastructuur.

De rijksbijdrage stimuleert de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Budget

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat stelden voor een periode van 3 jaar (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) samen € 7,2 miljoen beschikbaar. Toekenning van deze decentrale uitkering vond plaats op basis van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. De hoogte van de bijdrage liep af van € 900 per laadpaal in het eerste jaar tot € 300 per laadpaal in het derde jaar.

Feiten en cijfers

  • In 10 gecombineerde aanvragen maakten 250 gemeenten gebruik van de rijksbijdrage.
  • Voor 8.847 laadpalen is een bijdrage aangevraagd.
  • 5.000 zijn gerealiseerd,  de overige laadpalen volgen snel. 
  • Bij start van de regeling waren er slechts 6.000 publieke laadpunten in Nederland. Bij de sluiting van de regeling, medio 2018, zijn er in totaal ongeveer 17.500 publieke laadpunten in Nederland.
Voor deze Rijksbijdrage zijn meerdere bestuursovereenkomsten gesloten met de volgende overheden en regio's: Provincie Noord-Holland (MRA-e), metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH), gemeente Utrecht, Provincies Noord-Brabant-Limburg, regio gemeenten rond Arnhem, gemeente Amsterdam, Provincies Overijssel-Gelderland, Provincies Groningen-Drenthe.

Voorwaarden

  1. Alleen mede-overheden die ook een eigen bijdrage leveren aan de uitrol van de laadinfrastructuur kunnen een aanvraag indienen.
  2. Mede-overheden dragen zorg voor een private bijdrage van minimaal € 300 per laadpaal.
  3. Per aanvraag geldt een minimum van 10 laadpalen. Gezamenlijk aanvragen met andere mede-overheden is mogelijk.

> Eisen voor de laadpaal en uitrol

Achtergrond

Met de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur slaan overheid en marktpartijen de handen ineen. Door een publiek toegankelijke laadinfrastructuur te bouwen, ondersteunen ze de groei van het elektrische wagenpark. Daardoor gaan ook de kosten van laadpalen omlaag.

Voor deze Green Deal zijn één of meerdere bestuursovereenkomsten gesloten met de volgende overheden en regio's: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Gemeente Utrecht, Provincies Noord-Brabant/Limburg, regio Arnhem en Gemeente Amsterdam en Provincies Noord-Holland/Flevoland/Utrecht.

Service menu right