Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarnaast biedt het economische kansen voor Nederland. De Rijksoverheid (met instemming van de Europese Commissie) geeft medeoverheden (gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden) een bijdrage voor het bouwen van laadinfrastructuur.

De rijksbijdrage is beschikbaar voor alle gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur willen stimuleren. Daarnaast moeten ze voldoen aan de voorwaarden. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Budget

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat stellen voor een periode van 3 jaar (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) samen € 7,2 miljoen beschikbaar. Toekenning van deze decentrale uitkering vindt plaats op basis van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.

Voorwaarden

  1. Alleen medeoverheden die ook een eigen bijdrage leveren aan de uitrol van de laadinfrastructuur kunnen een aanvraag indienen.
  2. Medeoverheden dragen zorg voor een private bijdrage van minimaal € 300 per laadpaal.
  3. Per aanvraag geldt een minimum van 10 laadpalen. Gezamenlijk aanvragen met andere medeoverheden is mogelijk.

> Eisen voor de laadpaal en uitrol

Achtergrond

Met de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur slaan overheid en marktpartijen de handen ineen. Door een publiek toegankelijke laadinfrastructuur te bouwen, ondersteunen ze de groei van het elektrische wagenpark. Daardoor gaan ook de kosten van laadpalen naar beneden.

Voor deze Green Deal zijn één of meerdere bestuursovereenkomsten gesloten met de volgende overheden en regio's: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Gemeente Utrecht, Provincies Noord-Brabant/Limburg, regio Arnhem en Gemeente Amsterdam en Provincies Noord-Holland/Flevoland/Utrecht.

Meer weten?

Bekijk onze nieuwsberichten over Rijksbijdrage laadinfrastructuur.

Service menu right