Service menu right

Risico's dekken voor aardwarmte 2017

Gesloten

Wilt u als ondernemer investeren in een aardwarmteproject? De regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) verzekert uw bedrijf tegen de financiële risico's van misboring bij een aardwarmteproject.

U betaalt vooraf een premie en in ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een teleurstellend resultaat heeft. Op 15 mei 2017 ging de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) voor de zesde keer open. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron.

Budget

Het beschikbare bedrag voor de zesde openstelling is € 33,15 miljoen.

Verdeling budget over de projecten

Categorie

Bedrag 

Maximale subsidie per project

Regulier project€ 14,45 miljoen€ 11,05 miljoen
Diep project € 18,7 miljoen€ 18,7 miljoen

   

Voorwaarden

Aan een aanvraag voor RNES Aardwarmte zitten voorwaarden, beperkingen en eisen, die vindt u in de publicatie van de Staatscourant. Ten opzichte van de vijfde openstelling in 2015 veranderen de volgende zaken:

  • Het maximum bedrag per project is verhoogd.
  • Een project moet nu 12 maanden na de subsidieverlening starten. Voorheen was dat 6 maanden.
  • 2 zaken zijn gelijkgetrokken met SDE+. Dit betreft de inhoudspagina van het geologische onderzoeksrapport, en de grens tussen 'diepe' en 'reguliere' projecten De grens is nu gesteld op 3.500 m.

Aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Een toelichting op de aanvraagprocedure staat in de Handleiding Aardwarmte 2017. Deze vindt u als download op deze pagina. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en de volgende bijlagen:

  • een projectplan,
  • een geologisch onderzoek
  • een begroting

Adviesgesprek

Wilt u een gesprek met een adviseur ter voorbereiding van uw aanvraag? Verstuur uw verzoek dan met het contactformulier o.v.v. Verzoek adviesgesprek RNES Aardwarmte. Een adviseur neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

Hulpmiddelen geologisch onderzoek

RVO.nl werkt samen met TNO om het geologisch onderzoek te beoordelen. Op het NL Olie- en Gasportaal van TNO vindt u hulpmiddelen voor het opstellen daarvan. Daar staan ook aanwijzingen over de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren.