Rekenvoorbeeld - Aardwarmte

Vraag:

Hoe worden mijn projectkosten en mijn RNES Aardwarmte subsidie berekend als ik voor dit project al subsidie heb of nog aanvraag?

Antwoord:

De andere subsidie wordt afgetrokken van de projectkosten, als het tenminste kosten zijn die met de boring samenhangen. Over het resterende bedrag wordt de RNES Aardwarmte subsidie berekend.

Voorbeeld 1
Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 8.000.000. Hij heeft al een MEI subsidie van € 2.000.000 voor deze kosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% * € 6.000.000.

Voorbeeld 2
Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 9.000.000. Hij heeft al een DEI subsidie van € 4.000.000, maar DEI-project betreft slechts voor de helft boorkosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% * € 7.000.000, omdat de subsidie voor andere kosten dan de boorkosten niet in aftrek wordt gebracht.

 

Service menu right