Risico's dekken voor Aardwarmte 2009-2011

Deze tenders zijn gesloten. Het is niet meer mogelijk om voorstellen in te dienen. Als u een project uitvoert dat is gehonoreerd in de eerste of tweede openstelling van de regeling dan vindt u hier informatie over de voorwaarden van de regeling.

Lees meer over de regeling in de Handleiding SEI: Risico's dekken voor Aardwarmte op deze pagina.

Aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Hulpmiddelen

Op het NL Olie- en Gasportaal beheerd door TNO, Geologische Dienst Nederland, vindt u hulpmiddelen voor het opstellen van het geologisch onderzoek en ook voor de puttesten die u na uw boringen moet uitvoeren. TNO stelt deze hulpmiddelen ter beschikking.

Wet - en regelgeving

Service menu right