Risico's dekken voor Aardwarmte 2013

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Om het gebruik van duurzame aardwarmte te stimuleren is de regeling SEI Risico's dekken voor Aardwarmte in het leven geroepen. Het risico van misboring vormde een barrière voor investeringen in duurzame aardwarmte. Deze regeling neemt deze barrière weg.

De regeling wordt gefinancierd uit het budget voor energiebeleid en budget van het programma Kas als Energiebron. In de wet wordt SEI Aardwarmte een subsidieregeling genoemd, maar de regeling werkt in feite als een verzekering of een garantieregeling. U betaalt vooraf een premie en in ruil daarvoor keert de regeling uit als een boring een teleurstellend resultaat heeft. In SEI Aardwarmte vraagt u ondersteuning aan voor het boren van één put (een half doublet) of van 2 putten (een doublet). U dient een 'regulier' of een 'diep' aardwarmteproject in. Een diep aardwarmteproject is minimaal 3.500 meter diep. De garantieregeling voor boren naar aardwarmte was 2 keer eerder van kracht: in 2009-2010 en 2010-2011.

Lees meer over de regeling in de Handleiding SEI: Risico's dekken voor Aardwarmte 2013

Budget

Voor deze regeling is een budget van € 43,35 miljoen beschikbaar. Per regulier project is de maximumondersteuning € 7.225.000. Per diep project is de maximumondersteuning € 12.750.000. € 12,75 miljoen van de € 43,35 miljoen is gereserveerd voor diepeaardwarmteprojecten. De projecten worden op volgorde van ontvangst van complete aanvragen beoordeeld, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.

Aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Wet- en regelgeving

Officiële bekendmaking Risico's dekken voor aardwarmte, Staatscourant

Service menu right