Risico's dekken voor aardwarmte 2014

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u als ondernemer, consortium of ander rechtspersoon investeren in putten voor de toepassing van aardwarmte? Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico's dekken voor aardwarmte - ofwel RNES Aardwarmte - stimuleert het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Het financiële risico bij een boring die minder oplevert dan verwacht, is groot. RNES Aardwarmte ondervangt dit risico.

De regeling werkt als een verzekering: leveren uw boringen teleurstellende resultaten op, dan garandeert de regeling een financieel vangnet. Tot en met 2013 stond de regeling bekend als SEI Aardwarmte. Omdat er een nieuwe, overkoepelende regeling is, de Regeling Nationale EZ Subsidies, spreken we nu over RNES Aardwarmte.

De regeling is op 1 oktober 2014 gepubliceerd in de Staatscourant

Budget

Het totale beschikbare bedrag voor 2014 bedraagt € 43,67 miljoen. De verdeling van het budget over de projecten is als volgt:

CategorieBedragMax. subsidie per project
Regulier project€ 30,92 miljoen€ 7,225 miljoen
Diep project€ 12,75 miljoen€12,75 miljoen

 

Voorwaarden

Aan een aanvraag voor RNES Aardwarmte zitten voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een toelichting staat in de Handleiding Aardwarmte 2014 op deze pagina.

Wijzigingen ten opzichte van 2013

Er zijn 2 wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar:

  • De mogelijkheden voor het verzekeren van een half doublet zijn verruimd. U kunt nu een 'tweede put' indienen. Dit is dan een put die bijvoorbeeld wordt geboord om een bestaande droge olie- of gasput te benutten voor een geothermisch doublet. De eerste put mag niet al zijn gehonoreerd in RNES Aardwarmte.
  • Voor ondiepe geothermie tussen 500-1.500 meter geldt een lagere benedengrens voor het verwacht vermogen van 0,5 MW, ten opzichte van 2 MW voor diepere projecten. 

Aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Wet- en regelgeving

Meer weten?

Lees meer over aardwarmte.

Service menu right