Veelgestelde vragen berekening projectkosten Risico's dekken voor aardwarmte

Hoe worden mijn projectkosten en mijn SEI Aardwarmte subsidie berekend als ik voor dit project al subsidie heb of nog aanvraag?

De andere subsidie wordt afgetrokken van de projectkosten, als het ten minste kosten zijn die met de boring samenhangen, voor zover de andere subsidie wordt genoemd in artikel 4.3.5, lid 7 van de regeling. Over het resterende bedrag wordt de RNES Aardwarmte subsidie berekend.

Voorbeeld 1

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 7.000.000. Hij heeft al een MEI-subsidie van € 2.000.000 voor deze kosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 5.000.000.

Voorbeeld 2

Een tuinder is van plan een aardwarmteproject uit te voeren met boorkosten van € 9.000.000. Hij heeft al een UKR-subsidie van € 4.000.000, maar het UKR-project betreft slechts voor de helft boorkosten. De maximale subsidie uit RNES Aardwarmte is in dit geval 85% van € 7.000.000, omdat de subsidie voor andere kosten dan de boorkosten niet in aftrek wordt gebracht.

Service menu right