Service menu right

Risico's dekken voor Aardwarmte 2015

Gesloten

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u als ondernemer, consortium of ander rechtspersoon investeren in putten voor de toepassing van aardwarmte? Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico's dekken voor aardwarmte - ofwel RNES Aardwarmte - stimuleert het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Het financiƫle risico bij een boring die minder oplevert dan verwacht is groot.

RNES Aardwarmte ondervangt dit risico. De regeling werkt als een verzekering: leveren uw boringen teleurstellende resultaten op, dan garandeert de regeling een financieel vangnet.

De vijfde openstelling is op 8 juli 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

Ondernemingen, consortia en andere rechtspersonen die investeren in putten voor de toepassing van aardwarmte kunnen ondersteuning aanvragen.

Aan een aanvraag voor RNES Aardwarmte zitten voorwaarden, beperkingen en eisen. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Een toelichting staat in de Handleiding Aardwarmte 2015, die beschikbaar is als download onderaan deze pagina.

Wijzigingen ten opzichte van 2014

Ten opzichte van de vierde openstelling biedt de regeling ruimte voor een grotere diversiteit aan geothermieprojecten:

  • De mogelijkheden voor het verzekeren van een half doublet zijn verruimd. U kunt nu een 'vervolgput' indienen. Dit is dan een 'vervolgput' die bijvoorbeeld wordt geboord als een sidetrack om verstoppingsproblemen op te lossen, of een vervolgput voor het realiseren van een triplet.
  • Verder wordt het de aanvrager makkelijker gemaakt om het verwachte vermogen voor alternatieve putconfiguraties te berekenen, zoals voor horizontale drains of radial drilling. De handleiding voor het geologisch onderzoek - beschikbaar op www.nlog.nl - laat zien hoe zulke putten in de regeling passen.
  • Tenslotte zijn de regelingen DEI (Demonstratie energie innovatie) en Hernieuwbare Energie (onderdeel van TSE) toegevoegd aan de lijst van regelingen waarmee samenloop mogelijk is.

Aanvragen

U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Meer weten?