Service menu right

SBIR innovatie in opdracht

De kern van het instrument SBIR ('Small Business Innovation Research’) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. Alleen in de periode dat een SBIR-oproep open staat, kunt u daarvoor een offerte aanbieden. Met SBIR mobiliseert de overheid het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR werkt in fases, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste offertes (projectvoorstellen) doorgaan.

Lees meer over de werking van SBIR en over de beoordeling van offertes.

Voordelen voor ondernemers

Met SBIR is het mogelijk om – in opdracht van een overheid - R&D van de eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleineinnovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt immers kans om de overheid als klant te krijgen. SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en - fasering van de projecten.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor ondernemers.

Voordelen voor overheden

Aanbestedende diensten zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) kunnen SBIR inzetten. Ook academische ziekenhuizen kunnen een aanbestedende dienst zijn. SBIR biedt de kans externe marktpartijen in te schakelen om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen. Ondernemers zijn creatief, snel, flexibel en kunnen kennis omzetten in een concreet product of een concrete dienst.
De SBIR-aanpak verkleint de risico’s: de overheid betaalt alleen voor de beste projecten en heeft als sturende klant veel invloed op het eindresultaat. Dit maakt de SBIR anders dan een subsidie of financiering, waarbij het stimuleren van innovatie meer het hoofddoel is.

Lees meer over de voordelen van SBIR voor overheden.

RVO.nl ondersteunt overheden en bedrijven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt overheidsdiensten die hun vraagstuk via een SBIR-oproep willen oplossen. RVO.nl adviseert over de mogelijkheden en kan het hele SBIR proces organiseren. Hierbij bieden we ondersteuning op maat.

RVO.nl zet haar netwerken optimaal in om zo veel mogelijk ondernemers te activeren (via website, social media, nieuwsbrief etc. en door informatiebijeenkomsten.) Ondernemers die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR krijgen gerichte ondersteuning, zodat er werkende oplossingen komen die de markt op kunnen.

Budget

Elke SBIR oproep heeft zijn eigen budget. Lees meer onder het kopje Overzicht oproepen en projecten.

Overzicht oproepen en projecten

Openstaande oproepen

Er zijn momenteel geen openstaande oproepen.

Overzicht gepubliceerde oproepen

Wilt u weten welke oproepen in het verleden zijn gepubliceerd? Bekijk de overzichtspagina, hier vindt u de oproepen die fase 1 gepasseerd zijn op onderwerp.

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.
Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

SBIR in praktijk

Lees hoe insectenkweker Protix via SBIR en andere ondersteuning via RVO.nl een bijdrage levert aan een duurzamere voedselproductie, door eiwitten uit zelfgekweekte insecten te halen en daar voedsel voor dieren van maakt. Of bekijk de film over Protix:

Duurzame voedselproductie bij insectenkweker Protix