SBIR innovatie in opdracht

Meer artikelen

SBIR daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. SBIR gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen.

SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen.

Voor wie?

SBIR heeft voordelen voor bedrijven en voor de overheid.
De SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.
Alle ministeries en andere aanbestedende diensten kunnen een SBIR uitschrijven.

Ook in andere Europese landen is het inkopen van innovaties in opkomst. Nederlandse bedrijven kunnen hierop inschrijven. Bekijk de mogelijkheden voor tenders in:

Fasen

Een SBIR-traject bestaat uit 3 fasen.

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Toegepast onderzoek en ontwikkeling
  3. Marktrijp maken

Voor fase 1 en 2 geldt: geselecteerde offertes krijgen een opdracht om het voorgestelde onderzoek uit te voeren. De hoogte van de vergoeding is het offertebedrag. Dit moet lager zijn dan het maximumbedrag en marktconform. Dit verkleint de risico’s voor de overheid: alleen voor de beste projecten wordt een onderzoeks- en ontwikkelingstraject betaald. Het is niet mogelijk pas in fase 2 in te stromen, als u niet aan de eerdere fase mee heeft gedaan. Fase 3 wordt niet door de overheid gefinancierd.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Wilt u weten welke oproepen in het verleden zijn gepubliceerd? Bekijk de overzichtspagina, hier vindt u de oproepen die fase 1 gepasseerd zijn op onderwerp.

Goedgekeurde projecten

Wilt u weten welke projecten per jaar zijn goedgekeurd? Bekijk dan het projectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

Op de interactieve kaart vindt u een overzicht van de projecten.

Projectenkaart

SBIR

SBIR staat voor ‘Small Business Innovation Research’ maar staat inmiddels ook open voor grotere bedrijven, niet alleen voor kleinere bedrijven (small business).

Service menu right