Service menu right

SBIR oproep Historische transcripties toegankelijk maken met AI

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toegankelijk maken van historische transcripties met toepassen van Artificiële intelligentie (AI).

Het Nationaal Archief heeft de laatste jaren veel gedigitaliseerd. Historische handgeschreven archieven zijn als plaatjes beschikbaar op internet (transcripties) maar de informatie in deze documenten is niet doorzoekbaar. Daar wil het Nationaal Archief verandering in brengen.

Doel van deze SBIR-Innovatiecompetitie is het vinden van oplossingen waardoor deze grote hoeveelheid transcripties voor een onderzoeker hanteerbaar wordt. Bij het full-text doorzoeken van de transcriptiedata krijgt de onderzoeker een overvloed aan resultaten te verwerken. Hoe kan onder andere AI de onderzoeker helpen de data slim te bewerken, te indexeren, te ordenen en te verbinden?

Fase

Deze oproep kent geen fase 1 (haalbaarheidsonderzoek). Het Nationaal Archief heeft zelf al uitgebreid voorbereidend onderzoek gedaan.

U dient dus direct een voorstel in voor fase 2 (ontwikkeling van een prototype). Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 200.000 (inclusief btw), voor het ontwikkelen van 3 prototypes. Het maximum per prototype bedraagt € 66.666,- (inclusief BTW).

Een offerte indienen

U kunt vanaf 1 augustus 2019 tot uiterlijk 23 september 2019, 13:00 uur een offerte indienen.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Oproep

Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst (pdf). Heeft u vragen over deze SBIR-oproep? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Nota van Inlichtingen

Op dinsdag 3 september 2019 organiseerde het Nationaal Archief een informatiebijeenkomst in Den Haag. Deze nota bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen met de antwoorden die daarop zijn gegeven of naderhand geformuleerd zijn.

Meer weten?

  • Lees meer over aanleiding, doel en scope van het project in de publicatie 'De ijsberg zichtbaar maken'.
  • Informatie over de beschikbare archiefstukken/datasets en een beschrijving van de belangrijkste uitdagingen vindt u in 'Toelichting op het doel van deze SBIR-Innovatiecompetitie'.
  • Een deel van het project is het ontwikkelen van functionaliteit voor het zoeken in de transcripties en het tonen van de resultaten. Een Solution Architectuur moet de contouren en kaders van een oplossing hiervoor schetsen. Lees meer hierover in de bijlage 'Solution Architecture'.
  • Om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe website zijn persona’s ontwikkeld, die klantgroepen van het Nationaal Archief vertegenwoordigen. Lees meer in 'Persona’s nieuwe website'.