Voordelen van SBIR voor bedrijven

Meer artikelen
Aanbesteden van innovaties

Bedrijven die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR kunnen goede mogelijkheden verwachten om hun innovatie op de markt te brengen.

Voordelen

  • SBIR mobiliseert het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Een SBIR-aanbesteding geeft bedrijven richting en creëert op termijn nieuwe markten. Het maken van een SBIR offerte past goed in de bedrijfsvoering. Het SBIR-traject is een klantopdracht met resultaatverplichting en heeft intern hoge prioriteit.
  • De overheid spant zich in om de juiste voorwaarden te scheppen voor het slagen van het project. Denk bijvoorbeeld aan matchmaking, of helpen bij het oplossen van niet-technische knelpunten, zoals regelgeving of certificering.
  • Het winnen van een R&D-opdracht bij de overheid helpt bedrijven bij hun positionering ten opzichte van samenwerkingspartners, klanten, financiers en de overheid (als inkoper).
  • SBIR versnelt de time-to-market en helpt om financiering voor de meest risicovolle fasen van een innovatie te krijgen.
  • SBIR biedt de mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.
  • SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Service menu right