Voordelen van SBIR voor bedrijven

Bedrijven die producten en diensten ontwikkelen binnen SBIR kunnen goede mogelijkheden verwachten om hun innovatie op de markt te brengen.

Voordelen

  • SBIR mobiliseert het ondernemerschap en de innovatiekracht van bedrijven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Een SBIR-aanbesteding geeft bedrijven richting en creëert op termijn nieuwe markten. Het maken van een SBIR offerte past goed in de bedrijfsvoering. Het SBIR-traject is een klantopdracht met resultaatverplichting en heeft intern hoge prioriteit.
  • De overheid spant zich in om de juiste voorwaarden te scheppen voor het slagen van het project. Denk bijvoorbeeld aan matchmaking, of helpen bij het oplossen van niet-technische knelpunten, zoals regelgeving of certificering.
  • Het winnen van een R&D-opdracht bij de overheid helpt bedrijven bij hun positionering ten opzichte van samenwerkingspartners, klanten, financiers en de overheid (als inkoper).
  • SBIR versnelt de time-to-market en helpt om financiering voor de meest risicovolle fasen van een innovatie te krijgen.
  • SBIR biedt de mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.
  • SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Service menu right