Oproep Voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika

In deze SBIR staat het onderwerp het vergroten van voedselzekerheid voor het armste deel van de bevolking in het kwetsbaarste deel van de wereld, Sub-Sahara Afrika, centraal. Fase 1 van deze opdracht loopt op dit moment.

Opdrachtgevers: ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Beschikbaar budget: € 1,2 miljoen
Onderwerp van de opdracht: ontwikkelen van producten of diensten die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken.
Looptijd van de opdracht: 1 juli 2018 – begin 2019

De oproep moet helpen een van de volgende hoofdproblemen aan te pakken:

  • Onvoldoende primaire productie
  • Onvoldoende efficiëntie van verwerking voedselgewassen
  • Slechte coördinatie binnen de waardeketen

Beoogde resultaten zijn een aantoonbaar hogere opbrengst in de keten of beter toegankelijk, betaalbaarder en gezonder voedsel, ook voor de armste consumenten.

Fase 1

Bekijk een overzicht van de projecten van fase 1.

Fase 2

Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2 een aanbod te doen.
Voor fase 2 is het ontwikkelen van een overtuigende co-creatiestrategie een vereiste. Deze strategie licht toe hoe lokale kennis en kunde in het innovatietraject worden geïntegreerd (voor verdere toelichting zie background note bij Downloads). Het maximumbedrag per project is € 150.000 (incl. btw).
Alleen de projecten die met goed resultaat een prototype (fase 2) hebben ontwikkeld kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2a een aanbod te doen.
Het maximumbedrag per project is € 300.000 (incl. btw).

Meer informatie

Hebt u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Service menu right