SBIR Actieve ouderen in Nederland

Oproep voor bedrijven voor de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten voor in het ziekenhuis. Het gaat om producten en/of diensten waarmee oudere patiënten op een veilige manier actiever kunnen zijn tijdens hun ziekenhuisopname.

De oproep voor fase 1 is op 10 mei 2016 gesloten. U kunt geen offerte meer indienen.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

In het kort

De partijen stellen € 875.000 beschikbaar voor onderzoek door bedrijven. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) heeft daarnaast de intentie een testomgeving beschikbaar te stellen voor partijen in fase 2 voor de beproeving van een prototype.

Voor fase 1 worden maximaal 6 haalbaarheidsonderzoeken gehonoreerd van ieder maximaal € 25.000 (incl. btw). Het resterende budget is bestemd voor fase 2 (prototypeontwikkeling). Het maximumbedrag voor een opdracht in fase 2 wordt tijdens fase 1 bepaald en gecommuniceerd.

De sluitingsdatum is 10 mei 2016, 17.00 uur.

Opdrachtgevers: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het MUMC en de Topsector Life Sciences and Health.

Informatiebijeenkomst

Op 4 april 2016 was er een informatiebijeenkomst in Utrecht.

Oproep

Voordat een patiënt in het ziekenhuis terechtkomt, heeft hij of zij vaak een actief leven, zowel fysiek als mentaal en sociaal. In het ziekenhuis aangekomen hoeft de patiënt, ook al zou deze dat kunnen, weinig meer te doen. De patiënt wordt inactief, raakt vrijwel direct gehospitaliseerd en komt niet meer uit bed en niet meer uit de pyjama.

De opdrachtgevers dagen bedrijven uit innovatieve producten en/of diensten voor in het ziekenhuis te ontwikkelen, die helpen om oudere patiënten op een veilige manier actiever te laten zijn tijdens hun ziekenhuisopname. Niet alleen fysiek actiever, maar ook mentaal en sociaal. Het ‘activeren’ van de patiënt specifiek gericht op de context van het ziekenhuis moet bijdragen aan het actief participerend herstel van de patiënt en/of de preventie van andere aandoeningen. Mogelijke oplossingen kunnen variëren van een slim technisch hulpmiddel tot een nieuw concept om een ziekenhuisafdeling in te richten.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Nota van inlichtingen

Bij Downloads vindt u de nota's van inlichtingen. De nota's bevatten de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen en de antwoorden daarop.

Downloads:

Service menu right