SBIR: Minder geluid langs de provinciale weg

Oproep voor bedrijven om innovatieve oplossingen te bedenken voor beperking van geluidsoverlast langs provinciale wegen.

U kunt geen voorstellen meer indienen voor deze oproep, de sluitingsdatum was 28 april 2016.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Projecten Fase 2

Voor deze fase zijn 4 prototypen ontwikkeld. Van de 4 gaan de provincies Noord- en Zuid-Holland de 'Whisstone' en de 'Geluidvangrail' testen. Lees de openbare samenvattingen bij Downloads, onderaan deze pagina.
Lees meer over de 4 prototypes op de sites van de ontwikkelaars:

In het kort

Budget: Er is in totaal € 260.000,- beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling (haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeling van een ruw prototype). Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de intentie om 2 van de 3 ontwikkelde ruwe prototypen in de praktijk te beproeven en door te ontwikkelen. Zij hebben de intentie om hier ieder € 130.000,- voor vrij te maken.

Opdrachtgevers: de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiebijeenkomst

Op 7 april 2016 was er een informatiebijeenkomst in Haarlem. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Oproep

Een van de taken van de provincie is het beheer van de provinciale wegen. De bestaande maatregelen om geluid te reduceren bij provinciale wegen (snelheidsverlaging, stil asfalt en geluidsschermen) hebben beperkingen.
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dagen ondernemers uit om innovaties te ontwikkelen met een langere levensduur en minder impact op de omgeving. De scope van de uitdaging is: geluidsreductie in het transmissiepad tussen het voertuig (de banden) en de gevel. Bronbestrijding (bijv. stillere banden) of effectbestrijding (bijv. gevelisolatie) valt buiten de scope van deze oproep.

De volledige uitdaging staat omschreven in de oproep, deze vindt u bij Download. Hier vindt u ook de Nota van inlichtingen met de vragen die gesteld zijn en de antwoorden hierop. Daarnaast vindt u hier de prestentaties die zijn gegeven tijdens de informatiebijeenkomst en de technische onderbouwing bij het actieplan geluid van de provincie Noord-Holland.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

 

Service menu right