SBIR Energietransitie vaarwegen Provincie Zuid-Holland

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het opwekken van energie door kades en oevers van provinciale vaarwegen. Doel is dat deze voldoende energie gaan opwekken om de CO2-voetafdruk van de vaarwegen te compenseren.

Aanleg en beheer van infrastructuur vragen veel energie. Hier liggen grote kansen voor energiebesparing en duurzame inkoop. Dat geldt voor wegen, fietspaden, vaarwegen en regionale spoorwegen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet om de CO2-uitstoot van aanleg, beheer en onderhoud te verlagen.

Nu zoekt de Provincie Zuid-Holland naar mogelijkheden om de CO2-voetafdruk bij beheer van vaarwegen te verkleinen. Hier ligt een uitdaging. Op de markt zijn nog niet de producten om dat te realiseren. De provincie is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die onder andere (semi-) overheden kunnen gebruiken.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

Opdrachtgevers stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 40.000 (inclusief btw).

Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek afronden, komen in aanmerking om voor fase 2 een aanbod te doen.

Het maximumbudget per haalbaarheidsonderzoek in fase 2 bedraagt € 600.000 (inclusief btw). Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 300.000 (inclusief btw).

Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor deze fasen. In totaal stellen we een budget van € 1.000.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2 van deze SBIR.

Een offerte indienen

Van 13 september, 9.00 uur tot en met 5 november, 17.00 uur kunt u een offerte indienen. Als u de offerte op USB-stick levert, dan moet de USB-stick eveneens uiterlijk op maandag 5 november 2018 op of voor 17.00 uur afgeleverd zijn bij RVO.nl, t.a.v. SBIR, team Valorisatie en Sectoren, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag. Lever de bestanden als aparte pdf-, Word- of Excelbestanden aan.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen en informatie over wijze van inzenden vindt u op mijn.rvo.nl.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdagmiddag 28 september 2018 is er bij RVO.nl in Den Haag een informatiebijeenkomst. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Programma
tijdonderdeel
13.45 uur inloop
14.00 uurPresentaties Provincie Zuid-Holland (achtergrond en beleid), RVO.nl (SBIR procedure en Octrooicentrum). U heeft daarbij de gelegenheid tot het stellen van vragen.
15.30 uurNapraten en netwerken met een drankje


Meld u aan via het aanmeldformulier, graag zo spoedig mogelijk.

Volledige oproeptekst

Download de volledige tekst van de oproep.

Service menu right