SBIR oproep Circulaire innovaties snelgroeiende steden

Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouwmaterialen en zwerfafval. De oproep is specifiek voor snelgroeiende steden in Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal.

Centraal in deze SBIR staan het slim omgaan met lokale grondstoffen, maximaal benutten van secundaire lokale grondstoffen (‘afval’) en rekening houden met uitdagingen op het gebied van de stedelijke leefomgeving en sociale context.

Deze SBIR kent de volgende 3 sub-thema’s waarvoor u voorstellen voor een haalbaarheidsonderzoek kunt indienen.

Alternatieven voor wegwerpartikelen

Slim ontworpen innovatieve alternatieven voor geïmporteerde goederen, die afvalstromen voorkomen, of met lokale (secundaire) grondstoffen geproduceerd kunnen worden. Deze alternatieven moeten eenvoudig en snel biologisch afbreekbaar zijn, of maximaal hergebruik mogelijk maken.

Gebruik lokale (secundaire) grondstoffen voor toepassing in de bouw

Slim ontworpen innovatieve alternatieven voor bestaande bouwmaterialen die zoveel mogelijk geproduceerd worden met beschikbare lokale secundaire grondstoffen op hun hoogste waarde en lokale, hernieuwbare, niet-toxische grondstoffen.

Innovaties rondom zwerfafval

Innovatieve oplossingen die voorkomen dat afval gaat zwerven en / of oplossingen voor het inzamelen van afval en er waarde aan toekennen. Het gaat daarbij om de afvalstromen die nu nog geen weg vinden naar mogelijke vermarkting en waar dus nog geen sterke (informele) inzamelstructuur (de mensen die nu afval verzamelen) voor bestaat.
 

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: november 2019 – september 2022. Belangrijk is dat bedrijven die inschrijven de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'.

Budget

Er is een totaal budget beschikbaar van € 3,9 miljoen.
Voor fase 1 is per sub-thema een budget van € 500.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 50.000 (inclusief btw).
Voor fase 2 is per sub-thema € 800.000 (incl. btw) beschikbaar plus eventueel een restbudget van fase 1. Het maximum bedrag per project in fase 2 is € 200.000 (inclusief. btw).

Een offerte indienen

U kunt vanaf 3 juli 2019 tot uiterlijk 16 september 2019, 16:00 uur een offerte indienen.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Oproep

Lees voor de complete toelichting op deze SBIR de gehele oproeptekst (pdf).

Informatiebijeenkomst

Op 2 september vindt er informatiebijeenkomsten plaats bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Utrecht.

Globaal programma
13:45 tot 14:00 uurInloop
14:00 tot 15:30 uur

Presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen:

  • Beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Toelichting op de Oproep en de SBIR procedure (RVO.nl)
  • Zaken doen met octrooien (Octrooicentrum Nederland)
  • Contextspecifieke aandachtspunten
15:30 tot 16:30 uurNapraten en netwerken met een drankje


Meldt u zich hiervoor aan, graag zo snel mogelijk, via het online aanmeldformulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Stuur deze dan bij voorkeur per e-mail naar sbir@rvo.nl.

Service menu right