Oproep Inzet 3D printtechnologie voor de ruimte-infrastructuur

Deze oproep vraagt om oplossingen op het thema van 3D-printen of Additive Manufacturing (AM)-technologie van ruimte-infrastructuur.

Het Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met ESA/ESTEC daagt ondernemers uit om nieuwe producten te ontwikkelen voor toepassing op de ruimtevaartmarkt, die bijdragen aan de ESA programma’s en/of de commerciële markt.

Fase

De oproep was voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina Hoe werkt SBIR?.

Een offerte indienen

U kon tot uiterlijk maandag 25 juni 2018, 12.00 uur een offerte indienen.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Budget

Het totale beschikbare budget is € 3.000.000. Voor deze fase 1 is het budget € 300.000 (inclusief btw).

Oproep

Specifiek in deze oproep vragen NSO en ESA om oplossingen op het thema van 3D-printen (Additive Manufacturing, AM) technologie van ruimte-infrastructuur. We vragen aan ondernemers, mogelijk aangevuld met kennisinstellingen en AM-specialisten, een voorstel in te dienen. Een commissie bestaande uit leden van NSO en ESA beoordeelt de voorstellen. De beste ideeën krijgen van NSO/ESA een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.

De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgens een vervolgopdracht om een methode en/of prototype te ontwikkelen en te demonstreren (SBIR fase 2).

Om een betere positionering van de Nederlandse industrie bij ESA en/of andere commerciële klanten te realiseren, heeft het NSO innovatiegericht inkopen ruimtevaart (via de SBIR) geïntroduceerd. De financiële middelen hiervoor komen uit het flankerend nationaal ruimtevaartbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Periode

fase 1: mei - november 2018
fase 2: december 2018 - december 2020

Informatie

Op 4 juni 2018 was er een informatiebijeenkomst over deze SBIR oproep bij NSO te Den Haag. Tijdens de bijeenkomst gaf NSO uitleg over NSO en de relatie met SBIR, over de probleem- en doelstelling met betrekking tot deze SBIR en lichtte RVO.nl het SBIR-proces toe. Lees meer in de nota van toelichting.

Service menu right