SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als uitvoerder, bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden:

 • SDG 2 (einde aan honger)
 • SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei)
 • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen)

Dit zijn belangrijke doelen die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen. Het bundelen van expertise van deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen. En zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de SDG’s.

Resultaatgebieden SDGP

SDGP is een brede faciliteit. Een belangrijk deel van SDGP zijn de subsidietenders. De eerste tender richt zich op het stimuleren van private sector ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen (PPP’s).

Projecten dragen bij aan één of meer van de volgende resultaatgebieden:

 • Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen (beter werk en inkomen en verhoogde productie)
 • Verminderen van ondervoeding
 • Bevorderen van economische groei in de landbouw- en visserijsector
 • Totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens
 • Toename private investeringen in ontwikkelingslanden

Voorwaarden om mee te doen

In de eerste call kunnen publiek-private partnerschappen (PPP’s) projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema's:

 • Voedingswaarde
 • Efficiënte waardeketens
 • Circulaire economie agrosector
 • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen
Vervolgens vergelijken we de voorstellen binnen elk thema.

Partners

Uw PPP bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste 1 Nederlandse organisatie, 1 lokale organisatie, 1 ngo of kennisinstelling, 1 onderneming en 1 overheidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een lokale overheidsorganisatie.

Landen

SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst. Deze lijst vindt u in de Staatscourant.

Programma

Het SDGP-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar kunnen opvolgen:

 1. Projectontwikkeling - U stuurt uw projectidee (Concept note) in. U krijgt vervolgens van een RVO-adviseur doorlopend advies op uw projectidee.
 2. Subsidieaanvraag  - U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag.
 3. Implementatie en vervolg - Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO.nl.

Programmabrede ondersteuning

Als onderdeel van het SDGP-programma kunnen wij opdrachten uitzetten bij derden voor ondersteuning van projecten. Het doel van deze ondersteuning is het vergroten van de impact van SDGP en het delen van kennis. Kenmerkend voor de opdrachten is dat ze het gemeenschappelijk belang dienen.

Aanvragen

Voor een subsidieaanvraag doorloopt u de volgende 2 stappen:

Voor beide stappen heeft u eHerkenning (niveau 2 of 2+) nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

1. Concept note

U dient eerst digitaal een Concept note in. Dat kan tot en met 1 oktober 2019. Vul het digitale formulier Concept note in en stuur uw Concept note als bijlage mee. Het digitale formulier Concept note vindt u boven aan deze pagina onder Vragen over SDGP? De Concept note vindt u onder Downloads onder aan deze pagina. U ontvangt van ons binnen 4 weken een advies op uw Concept note met een CN-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag tijdens de openstelling van een tender.

2. Subsidieaanvraag

Uw subsidieaanvraag voor de eerste tender kunt u indienen van 16 november 2018 tot en met 17 december 2018, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor het CN-nummer nodig uit stap 1. Met uw aanvraagformulier stuurt u de verplichte bijlagen mee. U vindt de formats van de verplichte bijlagen en guidelines op mijn.rvo.nl.

Budget

Het beschikbare budget voor de eerste openstelling is € 35 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen.

Wet-en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl. Lees meer over de wet- en regelgeving in onderstaande publicaties van de Staatscourant.

Service menu right