Service menu right

Programmafasen SDGP

De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) bestaat uit 3 programmafasen en biedt programmabrede activiteiten.

schema met programmafasen SDGP

1. Projectontwikkeling

De ontwikkelfase start met een 'call for ideas'. Publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen hun projectideeën meerdere keren bespreken met een RVO-adviseur:

 • U dient uw projectidee (Concept note) in. U vindt dit formulier onder Downloads op de pagina SDG Partnerschapfaciliteit
 • Vervolgens ontvangt u suggesties voor verbeteringen van de RVO-adviseur.

Thema’s

Bij elke openstelling (call) van SDGP kunt u kiezen uit een aantal thema’s. Een projectidee is gericht op een van de thema’s. De thema’s voor de eerstvolgende openstelling vindt u hieronder bij punt 2. Subsidieaanvraag.

2. Subsidieaanvraag

Een PPP kan projectsubsidie aanvragen op basis van het projectplan uit de ontwikkelfase:

 • U dient de subsidieaanvraag in met een uitgewerkt projectvoorstel.
 • Vervolgens beoordeelt RVO.nl uw projectvoorstel.

Thema’s

In de eerste openstelling (call) kunnen PPP’s projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema’s:

 • voedingswaarde;
 • efficiënte waardeketens;
 • circulaire economie agrosector;
 • beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

3. Implementatie en vervolg

Na de toekenning van subsidie start de implementatie- en vervolgfase. Wij begeleiden de voortgang van de projecten. De PPP’s leveren regelmatig informatie aan over hun voortgang. Waar nodig en mogelijk bieden wij ondersteuning. Monitoring en evaluatie van het project zijn van groot belang voor succes.

Voor dit programma gelden kwaliteitscriteria. U vindt deze in de beleidsstukken bij Wet-en regelgeving.

Programmabrede activiteiten

Als onderdeel van het SDGP-programma kan RVO.nl opdrachten uitzetten bij derden voor ondersteuning van lopende en nieuwe projecten, zoals het faciliteren van:

 • kennisdeling;
 • thematische workshops;
 • samenwerking met ambassades.