SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results)

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of financiële instelling? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit de faciliteit SDG Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results). De faciliteit keert subsidie achteraf uit, op basis van het aantal bereikte mensen met hernieuwbare energietechnologieën en/of -diensten.

SDG 7 Results gaat binnenkort open. U kunt vanaf 5 april uw Concept note indienen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met SDG 7 Results draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als uitvoerder, bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ontwikkelingslanden. In het bijzonder:

SDG 7: betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Om de klimaatdoelen te halen moet de wereld versneld overgaan van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie. Dat betekent wereldwijde energietoegang in 2030 voor iedereen die nog geen moderne energievoorziening heeft, met een verdubbeling van de snelheid van energiebesparing.

Een miljard mensen hebben nog geen toegang tot elektriciteit. 3 miljard mensen koken op sterk vervuilend brandhout en houtskool. Het Nederlandse kabinet wil daarom 50 miljoen mensen bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in 2030.

Daarnaast draagt het gebruik van fossiele brandstoffen en niet duurzame biomassa aanzienlijk bij aan de verandering van ons klimaat. Duurzame toegang tot hernieuwbare energiediensten ondersteunt ontwikkelingslanden op een traject van klimaatvriendelijke groei.

Resultaatgebieden SDG 7 Results

Het doel van SDG 7 Results is om in totaal 2 miljoen mensen te bereiken met toegang tot hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. Projecten dragen bij aan 2 resultaatgebieden:

 1. Toegang tot elektriciteit in huishoudens
 2. Toegang tot schoon koken in huishoudens

De faciliteit draagt verder bij aan volgende nevendoelstellingen:

 • Koolstofarme, klimaatweerbare ontwikkelingen
 • Verminderde ongelijkheid, met name ten opzichte van vrouwen en meisjes
 • Private sector ontwikkeling en goede banen
 • Mobilisatie van private investeringen in de sector van decentrale hernieuwbare energie

Focus op meetbare resultaten

SDG 7 Results gaat uit van de volgende principes:

 1. Betaling achteraf plaats op basis van vooraf afgesproken resultaten. In dit geval: personen met toegang tot hernieuwbare energiediensten volgens overeengekomen specificaties.
 2. Resultaten worden vóór uitbetaling door een onafhankelijke partij geverifieerd.
 3. De subsidie-uitvoerder heeft enige flexibiliteit in de manier waarop resultaten worden bereikt.

Voorwaarden

 • Het projectvoorstel is gericht op arme en kwetsbare doelgroepen, die zonder subsidie niet kunnen worden bereikt.
 • De kernactiviteit van de aanvrager is decentrale hernieuwbare energie.
 • De aanvrager heeft minimaal 3 jaar ervaring in de geografische markt uit het voorstel.
 • De aanvrager is financieel gezond en kan aantoonbaar zorgdragen voor de financiering van de activiteiten.
 • De aanvrager heeft vooraf aan de aanvraag alle relevante licenties voor het doelland.
 • Het project is additioneel voor de markt en de aanvrager, en zou zonder subsidie te risicovol zijn om uit te voeren.

Landen

De faciliteit SDG 7 Results staat open voor activiteiten op de Landenlijst SDG 7 Results.

Programma

Het SDG 7 Results-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar opvolgen:

 1. Projectontwikkeling
  U stuurt uw projectidee (Concept note) in. U krijgt vervolgens van een RVO.nl-adviseur advies op uw projectidee. Na deze verplichte fase kunt u subsidie aanvragen.
 2. Subsidieaanvraag
  U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag in overleg met de Nederlandse ambassade in het betreffende land en na een bezoek aan het project.
 3. Implementatie en vervolg
  Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO.nl. Jaarlijks evalueren we de behaalde resultaten.

Aanvragen

Om subsidie aan te vragen doorloopt u 2 stappen:

Voor beide stappen heeft u eHerkenning niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt. 

1. Concept note

De aanvrager dient eerst digitaal een Concept note in. Vul het digitale formulier Concept note in en stuur uw Concept note als bijlage mee via het eLoket. Het digitale Concept note formulier vindt u op 5 april op deze pagina.

U ontvangt van ons binnen 6 weken een advies op uw Concept note met een CN-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag tijdens de 1e tenderopenstelling.

2. Subsidieaanvraag

Aanvragers uit focuslanden kunnen ondersteuning krijgen voor de ontwikkeling van het businessplan en het schrijven van het projectvoorstel. Meer informatie zal via deze website bekend worden gemaakt voor de opening van de eerste tender.

De datum van de 1e tenderopenstelling is nog niet bekend. Er komen in totaal 2 tenderrondes: 1 in 2019 en 1 in 2020. De exacte datum van de 1e tenderopenstelling vindt u binnenkort op deze pagina. Houd onze website in de gaten of abonneer u op de RVO.nl nieuwsbrief.

Budget

Het beschikbare budget voor de 1e openstelling is € 11,25 miljoen. U kunt per project een subsidie aanvragen van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Wet-en regelgeving

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl. Lees meer over de wet- en regelgeving in de publicaties van de Staatscourant: de  publicatiedatum hiervan wordt nog bekend gemaakt.

Downloads

SDG 7 Results Concept note 2019 volgt op 5 april 2019.

Service menu right