Service menu right

Security Topsector HTSM

In de Security roadmap zetten we in op de technologische uitdagingen die te maken hebben met bedreiging van de veiligheid van personen.

We kijken zowel naar geweld door opzettelijk handelen als naar incidenten (crises, rampen) waarbij de overheid een rol heeft, binnen de volgende domeinen:

1. System of systems:

voor een geïntegreerde aanpak van de uitdagingen op het gebied van beveiliging is ontwikkeling van een ‘systeem van systemen’ essentieel. Hierbij zijn alle stakeholders betrokken. De eerste die zulke robuuste system-of-systems oplossingen kan realiseren, heeft grote kansen op de markt.

2. Cyber security:

de steeds grotere invloed van ICT op de samenleving vergroot ook het belang van de bestrijding van cybercrime. Er is al een groot kennisreservoir en het onderwerp is zeer urgent.

3. Sensoren

voor effectieve beveiliging is informatie cruciaal. Zowel actieve als passieve sensortechnologieën zijn van belang.
Er zijn twee invalshoeken:

a. Actieve sensoren (radars) verder verfijnen en daarmee intelligentere systemen vormen. Nederland heeft hier een excellente positie op het gebied van R&D.
b. Passieve sensoren leveren steeds meer data. Dat vereist nieuwe concepten voor data processing en het filteren van irrelevante data. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van intelligente sensoren en zelflerende systemen.

De technologische domeinen die bijdragen aan het succes van de sector zijn: informatie en communicatie, radar, micro-elektronica, mechatronica, slimme materialen, embedded software, gedragswetenschap en system engineering.
 

Download: