Seed Business Angels

Met de Seed Business Angels regeling richt de overheid zich op het verbeteren van de financiering van start-ups tijdens de vroege levensfase

Voor start-ups is het nog altijd moeilijk om tijdens de vroege levensfase aan financiering te komen. De regeling bedient de vroege levensfase van start-ups en ondersteunt daarbij de business angelmarkt; business angels dienen ‘slim geld’ te leveren aan start-ups door actief betrokken te zijn met hun kennis, netwerk en ervaring. Deze opzet vergroot de kans op succes van technostarters.

Voor investeerders

Bent u met 2 investeerders en wilt u investeren in technostarters of creatieve starters? Dan is de Seed Business Angels regeling interessant voor u!

De Staat kan uw fonds een lening verschaffen van maximaal € 1 miljoen. Zelf moet u samen met uw investeringspartner minimaal eenzelfde bedrag beschikbaar stellen voor investeringen. U moet beide een even groot belang in het fonds hebben om de onafhankelijkheid van de investeringsbeslissingen te waarborgen.  

Met het totale investeringsbedrag kunt u vervolgens investeren in een portefeuille van technostarters, volgens een door uzelf opgesteld fondsplan.

Nieuwgierig? Bekijk een animatiefilmpje met een heldere uitleg over het Seed Business Angel fonds.

Voor start-ups

Bent u zelf een technostarter en op zoek naar financiering? Wellicht kunt u gebruik maken van één van onze Seed Business Angel fondsen. Een Seed Business Angel fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Naast financiering, krijgt u met de business angels ook ervaren, ondernemende investeerders aan uw zijde die u kunnen begeleiden.

Een Seed Business Angel fonds kan minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 investeren per technostarter.
Heeft u meer geld nodig? Wellicht is dan de Seed Capital regeling interessant voor u. Of raadpleeg de andere financieringsmogelijkheden voor starters.

Budget

Het budget voor 2018 is € 10 miljoen. Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 1 miljoen.

Aanvragen

Wilt u als investeerder start-ups ondersteunen met financiering, kennis, netwerk en ervaring? Via onderstaand aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst ('first come, first serve').

Bij uw subsidieaanvraag moet u een schriftelijke verklaring over de gedragslijn van het Seed Business Angel fonds bijsluiten. Hierin vermeldt u hoe u het ontstaan van belangenverstrengeling voorkomt en welke maatregelen u in dit verband treft.

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact met ons op. Onze adviseurs begeleiden u graag.

Bent u technostarter en heeft u interesse in ondersteuning? Wend u dan tot één van de deelnemende business angels.

Formulieren

Voorwaarden

Business angels kunnen zich kwalificeren voor deze regeling als zij investeren in technostarters en/of creatieve starters.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u onder meer:

 • een voldoende onderbouwd en doelmatig ingericht fondsplan hebben voor een closed-end participatiefonds, dat u naar behoren kunt uitvoeren;
 • het fondsplan bevat eenduidige richtlijnen om belangenverstrengeling te voorkomen;
 • de capaciteiten hebben voor het verkrijgen van participaties en voor het beheer hiervan op een wijze zoals bij participatiefondsen gebruikelijk is;
 • voldoende relevante ervaring of deskundigheid hebben;
 • aannemelijk kunnen maken dat u als financier tijdens de fondsperiode daadwerkelijk beschikt over de middelen die u aan het investeringsbudget bijdraagt.

Lees de volledige voorwaarden in de Staatscourant (art. 3.10.12g).

Voor deze regeling geldt een aantal administratieve verplichtingen:

 • Investerings- en beheerplan (dit is doorgaans iets beknopter dan fondsplan) en aantoonbaar financiële gegoedheid
 • Controleverklaring op geldstromen
 • Jaarrapportage (incl. voortgang en dealflow)
 • Jaarlijks voortgangsgesprek met RVO.nl, beperkte visitaties met Adviescommissie

Terugbetalingsregeling

Voor een lening via deze Seed Business Angels regeling geldt een gunstige terugbetalingsregeling voor de business angels. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de business angel fondsen:
 • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% van de inkomsten terug aan het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK), totdat het eigen investeringsbudget van de business angels is terugverdiend.
 • Daarna wordt 50% van de inkomsten afgedragen aan het ministerie van EZK, totdat de lening van het Ministerie volledig is terugbetaald.
 • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen de business angels en het ministerie van EZK.

Een fonds kent een investeringsperiode van maximaal 6 jaar en vervolgens een desinvesteringsperiode (de periode waarin u de participaties weer verkoopt) van eveneens maximaal 6 jaar. Mochten de investeringen tegenvallen, dan kan de overheid het openstaande bedrag van de lening aan het einde van de fondsperiode kwijtschelden.

Wet- en regelgeving

Animatiefilmpje

Wilt u als investeerder meer weten over het Seed Business Angel fonds? Deze whiteboardanimatie geeft een heldere uitleg.

Service menu right