Terugbetalingsregeling Seed Business Angel regeling

Voor een lening via de Seed Business Angel regeling geldt een gunstige terugbetalingsregeling voor de business angels. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters financieel aantrekkelijk voor de business angel fondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% van de inkomsten terug aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), totdat het eigen investeringsbudget van de business angels is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% van de inkomsten afgedragen aan het ministerie van EZK, totdat de lening van het ministerie volledig is terugbetaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen de business angels en het ministerie van EZK.

Een fonds kent een investeringsperiode van maximaal 6 jaar en vervolgens een desinvesteringsperiode (de periode waarin u de participaties weer verkoopt) van eveneens maximaal 6 jaar. Mochten de resultaten tegenvallen, dan kan de overheid het openstaande bedrag van de lening aan het einde van de fondsperiode kwijtschelden.

 

Service menu right