Seed Capital voor investeerders

Meer artikelen
Man achter 2 computerschermen

Bent u bereid te investeren in technostarters waarbij u met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het risico spreidt? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seedfonds.

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De Seed Capital regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

Tender 2018

De tender is geopend van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Het budget is € 24 miljoen.

Voor wie is de Seed Capital regeling?

Closed-end participatiefondsen kunnen zich kwalificeren voor de regeling Seed Capital als zij investeren in risicovolle ondernemingen van technostarters en/of creatieve starters. Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen.

Interesse in het opzetten van een investeringsfonds?

Neem contact met ons op als u interesse hebt in het opzetten van een Seed Capital investeringsfonds.

Terugbetalingsregeling

Voor een lening via de Seed Capital regeling geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de participatiefondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Service menu right