Seed Capital voor investeerders

Bent u bereid te investeren in technostarters waarbij u met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het risico spreidt?

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders start-ups kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De Seed Capital regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

Interesse in het opzetten van een investeringsfonds?

De reguliere tender 2019 voor investeerders is geopend van 1 januari tot en met 31 maart 2019 en heeft een budget van € 18 miljoen. Daarnaast is er in dezelfde periode een eHealth tender geopend. Deze tender heeft een budget van € 9 miljoen.
Neem contact met ons op als u interesse hebt in het opzetten van een Seed Capital investeringsfonds.

Terugbetalingsregeling

Voor een lening via de Seed Capital regeling geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de participatiefondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Service menu right