Service menu right

Seed Capital - tender klimaat en energie

Wilt u een investeringsfonds opzetten, gericht op klimaat- en energie technostarters? Bekijk de mogelijkheden van de specifieke klimaat en energie tender.

U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019. Met het investeringsfonds investeert u in technostarters die producten, processen of diensten verkopen en leveren die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie op het gebied van klimaat en energie.

De start-ups moeten een substantiële bijdrage leveren aan de missies uit het Klimaatakkoord.

Zowel Nederlandse als buitenlandse investeerders kunnen gebruik maken van de Seed Capital-regeling.

Budget

Het budget is € 20 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten en vervolgens participeren in klimaat- en energie start-ups.

Anders dan bij de reguliere Seed Capital regeling, is het maximale subsidiebedrag voor deze tender € 10 miljoen per fonds in plaats van € 6 miljoen. De gemiddelde totale verkrijgingsprijs gedurende de investeringsperiode bedraagt maximaal € 2 miljoen in plaats van € 1,2 miljoen.

Interesse in het opzetten van een investeringsfonds?

Neem contact met ons op als u interesse hebt in het opzetten van een Seed Capital investeringsfonds.