Stappenplan Seed Capital lening aanvragen

Het aanvraagproces is in 3 fasen verdeeld: 1. het idee, 2. het concept en 3. de aanvraag.

Om te komen tot een goed fondsplan, bieden we voor fase 2 en fase 3 verschillende documenten met extra informatie.

Fase 1: Het idee

U heeft plannen voor de oprichting van een investeringsfonds en u overweegt om hierbij gebruik te maken van de Seed Capital regeling. Wij nodigen u uit om uw plannen met ons te bespreken, zodat wij kunnen bekijken of uw idee binnen de regeling past.

Fase 2: Het concept

U stelt een concept fondsplan op. Hieronder vindt u verschillende hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het opstellen van een fondsplan. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw concept fondsplan door ons te laten beoordelen. Wij bekijken dan in hoeverre het concept fondsplan voldoet aan de regeling.

Hulpmiddelen

Fase 3: de aanvraag

U bereidt uw volledige aanvraag voor.

Eindproducten

Een aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanvraagformulier: volledig ingevuld inclusief alle bijlagen.
  Om dit formulier aan te vragen: Neem contact met ons op
 • Definitief fondsplan
 • Concept aandeelhouders- of -samenwerkingsovereenkomst
 • Concept statuten
 • Concept managementovereenkomst

Hulpmiddelen / voorbeelden

Leden adviescommissie

De adviescommissie Seed Capital technostarters bestaat uit de volgende personen:

 • De heer dr. M.R.R. van Bremen, voorzitter
 • De heer drs. A.J. Arts
 • De heer drs. L.M.J. Derksen
 • De heer drs. M. Gommers
 • De heer C.H.W.M. van den Heijkant
 • Mevrouw drs. T.D. Molenaar
 • Mevrouw J. Niessen

Service menu right