Brightlands Agrifood Ventures

Dit fonds richt zich op de agri- en foodsector (gezonde voeding, smart farming en biomassa proces technologieën) met een toegevoegde waarde voor en door het Brightlands ecosysteem.

Totale looptijd fonds2017 – 2029
Investeringsperiode2017 – 2023
Investeringsbudget€ 12.000.000
EZ-lening€ 6.000.000

 

Strategie

Brightlands Agrifood Ventures is een onafhankelijk regionaal venturecapitalfonds met de Rabobank, Provincie Limburg en LIOF als investeerders. Het fonds richt zich op het verschaffen van venture capital voor bedrijven actief in de agrifood-sector en een fit met het Brightlands ecosysteem (www.brightlands.com). De focus ligt vooral op bedrijven werkzaam op het gebied van veilige en gezonde voeding, smart farming en biomassa-procestechnologieën.

Toegevoegde waarde

Het fonds wordt gemanaged door Chemelot Ventures Management (CVM). CVM is verantwoordelijk voor het management van 3 verschillende fondsen waaronder ook Limburg Ventures (2004) en Chemelot Ventures (2014). Het fondsmanagement beschikt over ruime ervaring en deskundigheid in voor venture capital relevante gebieden (o.m. schaalbare businessmodellen, patentstrategie, structurering van de onderneming, marktfocus) en netwerken (o.a. co-investeerders, relevante R&D/klanten/marktpartijen en een netwerk van relevante personen om het team te versterken).

Het ecosysteem van Brightlands Campus Greenport Venlo (met onder meer voor het bedrijf relevante R&D faciliteiten en business developers) en ook andere Brightlands-locaties zoals Brightlands Chemelot Campus (biobased chemie en materialen), Brightlands Maastricht Health Campus (klinische tests) en de Brightlands Smart Services Campus (big data) in Heerlen zullen dit onderscheidend vermogen verder versterken.  

Selectiecriteria

Naast een fit met het Brightlands-ecosysteem zijn belangrijke investeringscriteria: sterk management, een baanbrekende unieke technologie met proof-of-principle, wereldwijd marktpotentieel, sterke groeiambitie, aannemelijk businessmodel en een exitmogelijkheid binnen 5-7 jaar. Kapitaalinjecties variëren van circa € 0,5 tot € 3,5 miljoen.

Doelgroep

Jonge innovatieve ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptief businessmodel impact willen hebben op de agrifood-sector.

Beoogde resultaten

Brightlands Agrifood Ventures verwacht in de komende 6 jaar tijd 7 tot 11 participaties te doen.

Fondsmanagement

Chemelot Ventures Management B.V.

Contactgegevens

Brightlands Agrifood Ventures
Center Court 1.026, Brightlands Chemelot Campus
Urmonderbaan 22
6167 RD Geleen
Nederland
www.chemelotventures.com
www.brightlandsagrifoodventures.com
Kim de Boer kdb@chemelotventures.com
Casper Bruens cb@chemelotventures.com

Service menu right