TechNano Fund

TechNano Fund investeert in kansrijke vroege fase en early growth nano- en high-tech bedrijven.

Totale looptijd fonds2015 - 2027
Investeringsperiode2015-2021
Investeringsbudget€ 8.000.000
EZ-lening€ 4.000.000

 

Strategie

TechNano Fund richt zich met haar investeringen en hands-on begeleiding op specifieke clusters met grote marktpotentie. Naast nano- en high-tech zijn dat cyber security, zakelijke software, data analytics en managed IT services.

Doelgroep

Vroege fase High Tech en Nano/Microsysteemtechnologie bedrijven. Het fonds zal met name investeren in ondernemingen die in de early stage en eerste groeifase zijn beland, met business modellen die omzet genereren binnen 1 tot 3 jaar.
Voorbeelden: High Tech & Smart Products, Nano- en microsyteemtechnologie, Internet-of-things en Robotics.

Selectiecriteria

  • Het product moet onderscheidend en innovatief zijn, met een duurzaam competitief voordeel.
  • De ondernemer(s) moet(en) ambitieus, open, gecommitteerd en vakkundig zijn

Voor overige criteria, zie http://technanofund.nl/nl/criteria/.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht minimaal 6-10 participaties aan te gaan in 6 jaar. De financiering is veelal cumulatief preferent aandelenkapitaal en/of gecombineerd met achtergestelde leningen.

Fondsmanagement

Value Creation Capital (VCC) voert het fondsmanagement uit. VCC heeft een passie voor groei en heeft jarenlange ervaring als ondernemers en investeerders in jonge technologie ondernemingen. Het fondsmanagement maakt actief gebruik van haar ondernemers- en investeerdersnetwerk. VCC heeft sterke contacten met tech ondernemingen, banken en corporate finance partijen.

Contactgegevens

TechNano Fund
Soestdijkseweg Zuid 260
3721 AK Bilthoven
Websites: http://www.technanofund.nl/ en http://www.valuecreationcapital.com/
E-mail: value@valuecreationcapital.com

 

Service menu right