Technostartersfonds Zuid-Nederland

Technostartersfonds Zuid-Nederland richt zich vooral op starters in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Totale looptijd fonds2006 - 2017
InvesteringsperiodeHet fonds is uitgeïnvesteerd
Investeringsbudget€ 8.500.000
EZ-lening€ 4.000.000

 

Strategie

Technostartersfonds Zuid-Nederland wil binnen verschillende technologiegebieden opereren. Overeenkomsten zullen gedeeltelijk voortkomen uit kleine bedrijven in de pre-seed fase waar deelnemende partijen in het fonds al actief zijn. Het beoordelen van concepten gebeurt deels door externe partijen.

Het fondsmanagement helpt de starter bij coördinatie en rapportage en het zoeken naar:

  • bancaire financiering
  • samenwerkingsverbanden
  • mogelijkheden tot vervolgfinanciering.

Daarnaast kan het fonds coaches en expertise inschakelen. De netwerken en programma’s van diverse betrokken regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn hiervoor beschikbaar. Ook is er laagdrempelige toegang tot goedkope huisvesting.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit bedrijven uit met name Noord-Brabant, Limburg of Zeeland met als technologisch terrein:
1. innovatieve maakindustrie (met name automotive en embedded software)
2. life sciences
3. ICT
4. combinaties van voornoemde technologiegebieden

Technostartersfonds Zuid-Nederland streeft naar een harmonieuze opbouw van de portefeuille. Bedrijven van verschillende omvang en leeftijd moeten hierin evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Het accent ligt hierbij op relatief jonge starters, die net uit de pre-seed fase komen.

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht 20 participaties te doen in 4 jaar tijd.

Fondsmanagement

Rob Verbakel leidt het fonds. Hij is ruim 6 jaar actief met de financiering van technostarters. Er is een Raad van Commissarissen die uiteindelijk goedkeuring geeft voor investeringsbeslissingen.

Contactgegevens

Technostartersfonds Zuid-Nederland
Postbus 234
5600 AE Eindhoven
Emmasingel 11
5611 AZ Eindhoven
Tel. 06-52393286
E-mail: starten@technostars.nl
Website: www.technostars.nl

Service menu right